TR EN

PROJE BİLGİLERİ

Türkiye-Kanalizasyon şebekeleri Çayırova (Kocaeli) Kanalizasyon Tatbikat Projesi

1999 yılında tüm Türkiye’ yi etkileyen ve herkesi üzüntüye boğan Marmara Depremi’nin ardından,bölgede yeniden yapılanma için faaliyete geçilmiştir.Yeniden yapılanmanın temelini kusursuzca planlanması altyapı projeleri oluşturmaktadır.
 

Proje Yeri : Çayırova (Kocaeli)
Müşteri    : İler Bankası Genel Müdürlüğü
Proje Yılı : 2001
Proje Bilgileri:
Proje alanı yaklaşık 1100 ha olup, 2036 yılına göre nüfus 100.000 kişi olarak hesaplanmıştır.Toplam
atıksu debisi 471.5l/s‘dir.

 

Kanalizasyon
Ø200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000mm borular
vasıtası ile toplanan atıksular Ä°SKÄ° ve Gebze
Kollektörlerine bağlanmaktadır.
Yerleşim bölgeleri ve yolunluğa göre 1. kademe ve
2. kademe olarak hazırlanan kanalizasyon
şebekesinde, 1. kademe hatların toplam uzunluğu
154.304 m ve 2. kademe hatlarýn toplam uzunluğu
108.944 m’ dir. Toplam proje inşaat keşfi:
17.250.000.000.000.-TL.’ dir. (14.260.000.-USD)

 

Yapılan Hizmetler
- İlçenin birinci ve ikinci kademe kanalizasyon şebekesi dizaynı
- İkinci kademe terfi merkezi ve terfi hattı dizaynı
- Mevcut İSKİ ve GEBZE kollektörlerinin analizi ve uygun deþarj noktalarının seçimi.
- Toplanan atıksuların biyolojik arıtmadan geçirilerek,Marmara Denizine deşarj edilecek şekilde projelendirilmesi.