TR EN

PROJE BİLGİLERİ

Türkiye-Genel Alt Yapı Çözümleri Doğadan Çay Fabrikası - Ankara

Atıksu şebekesinde Ø 200 mm çapında HDPE koruge borular kullanılmıştır. Bu borular hafif, sağlam, esnek, korozyona karşı dayanıklı ve düşük sürtünme katsayısına sahip oldukları için tercih edilmiştir.

 

Toplanan atıksular, üretim tesisinin kuzey batısında yeralacak bir biyolojik atıksu arıtma tesisine (6 x 3m ebatlarında), 7 nolu atıksu toplama rögarı içindeki pompalar ( 2 adet Flygt C 3045 tipi atýksu pompası, pervane kodu: 250) yardımı ile Ø 63 mm 4 ATÜ basınca dayanıklı HDPE borular ile terfi edilmiıtir. Bu rögar bir çeşit terfi merkezi olup 2 m çapındadır. Arıtma tesisinin arızalanması durumunda atıksular bu rögardan atıksu dengeleme tankına terfi edilmiştir. Arıtma tesisinin çalıştırılması sağlandığında atıksu dengeleme tankı altında yapılacak bir tahliye vanası ile atıksular, 7 nolu terfi merkezine alınarak arıtma tesisine verilmiştir.

 

Yağmursuyu Projesi   : Binalar üzerine düşen yağmursuları çatı yağmursuyu iniş borularından, yollara ve yeşil alanlara düşen yağmur suları ise sahaya verilen eğimlerle yönlendirilerek ızgaralar vasıtası ile toplanarak yağmursuyu şebekesine alınmıştır.

Proje Alanı      : 26000m2

Kapalı Alan      :   3500m2

Servisler:

  • Ön tasarım çalışmaları

  • Drenaj - Yağmursuyu toplama şebekesi

  • Atıksu şebekesi

  • Pompa istasyonlarının tasarımı

  • Ulaşım yollarının tasarımı, sahanın kotlandırılması ve eğimlendirilmesi

  • Adaiçi içmesuyu, bahçe sulama tasarımı

  • Yol - otopark, saha kotlama projesi

  • Ada içi süperpoze altyapı projesi

  • Yangınsuyu şebekesi