TR EN

PROJE BİLGİLERİ

Türkiye Atık Su Arıtma Tesisleri Kahramanmaras Sütçü Imam Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Rektörlüğü,artan ö

ğrenci sayısının ihtiyacını karşılamak için yeni bir kampüs alanýna yerleşmeye karar vermişti. Aynı zamanda Türk Çevre kanununa uymak için, yeni bir atıksu arıtma tesisi kurulması gerekiyordu. Bu nedenle Sigal, proje için gerekli araştırma ve dizaynları yapmakla görevlendirildi.Kahramanmaraş, Türkiye’ nin güney-doğusunda bulunmaktadır. Hava ve iklim koşulları incelenerek, Anaerobik-Fakültatif arýtma tesisi tipi uygun bulunmuştur. Bu arıtma tesisi kolayca işletilebilme ve toplanan çamur miktarının az oluşu açısından avantajlara sahiptir. Bu nedenle, biriken çamur sorun oluşturmamaktadır. Bu tesiste, atıksu arıtılması için iki adet anaerobik havuz ve suyun kalitesinin stabilize edilmesi için 3 adet fakültatif havuz bulunmaktadır.
Bu atıksu arıtma tesisi 15.000 ila 20.000 insana hizmet vermek için planlanmıştır.Tesis içindeki atıksu cazibe ile taşınmaktadır. Dolayısıyla pompalar için düþünülen enerji maliyeti sıfıra inmektedir.Diğer tesis türlerine nazaran daha avantajlı olması nedeniyle bu gün bir çok ülkede anaerobik arýtma tesisleri inşaa edilmektedir.

Projenin Yeri: Kahramanmaraş

Proje Yılı: 1997
Müşteri: Sütçü İmam Üniversitesi İdaresi

Proje Bilgileri:
Servis verilecek insan sayısı     : 25000 - 50000 (2.Aþama)
Planlanan akış miktarı               : 5232 m3/gün
Toplam BOŞ yükü                         : 3000 kg/gün

Servisler:

  • Ön Çalışmalar
  • Ön Proje
  • Tatbikat Projesi
  • İnşaat Danışmanlığı