TR EN

PROJE BİLGİLERİ

Türkiye-Atatük Havalimani Yeni DisHatlar Terminali & Katli Otopark Atiksu Aritma Tesisi & Kati Atik

Atıksu Arıtma Tesisi Projesi:
Türk Çevre Kanunlarına göre atıksular alıcı ortama deşarj edilmeden önce arıtılmak zorundadır.Bu mevzuata uymak ve çevreyi korumak amacı ile Atatürk Havalimanında oluşan tüm atıksuları arıtan bir atıksu arıtma tesisi kurulmasına karar verilmiştir.Arıtma tesisi yeri tüm atıksuların cazibe ile toplandığı ve arıtılan suyun Aymama Deresine kolaylıkla deşarj edildiği bir bölgede seçilmiştir.

 

Proje Bilgileri:
YİD Firmasi: TEPE-AKFEN-VIE. O.GİRİŞİMİ
Arıtma Tipi: Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur
Tipi, Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
Toplam Alan : 12000 m2
Proje Periodu: 2020 yılına kadar
Proje Debisi(max. kapasite): 15200 m3/gün.
(76000 kişi / gün)

 

Yapılan İşler:
- Atıksu şebekesinin tasarımı,Katı Atık Yönetimi &Yakma Tesisi Projesi Havalimanında uçaklardan gelen katı atıklar dşında tüm katı atıklar ayrıştırılarak toplanmaktadır.Bu atıklardan geri kazanılabilecekler ayrıştırıldıktan sonra, geriye kalan atıklar yakma fırınına yollanırlar.
Uçaklardan gelen atıklar, bulaşıcı hastalık riski taşıma ihtimali göz önüne alınarak yakılırlar.Yakma tesisinden çıkan baca gazları ve atık maddeler Türk Çevre Mevzuatı,Hava Kirliliği Yönetmelğine göre zararsız hale getirilmektedir.

 

Proje Bilgileri:
YÄ°D Firması: TEPE-AKFEN-VIE. O.G.
Toplanan Katı Atıkların İçeriği:
- Organik katı atıklar
- PVC + Tetrapak + Metal + Plastik
- Kağıt + Karton
- Cam

Toplam katı atık yakma kapasitesi : 16 ton/gündür.
- Atıksu Arıtma Tesisi yeri, tesis tipi seçimi, hidrolik ve uygulama projelerinin müşavirliği,
- İnşaata süpervizyon, detay projelerinin kontrolü,

 

YapIlan İşler:
- Katı Atık toplama sisteminin planlanması ve tasarımı.
- Yakma fırını ve hava kalite standartlarının sağlanması çalışmaları.
- İnşaat müşavirliği ve detay proje kontrolü.