TR EN

PROJE BİLGİLERİ

Türk-Yol Viyadük Projeleri Atatürk Havalimani Yeni Dishatlar Terminali & Katli Otopark Yol Viyadük

Atatürk Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali Binası,mevcut iç ve dışhatlar terminalleri ile bağlantılı hizmet verecek şekilde projelendirilmişir.Bu projede mevcut yol ve trafik sistemi yeni yerleşim planına göre revize edilmiştir.Yeni yollar ve viyadükler projelendirilmiştir.
Proje yapımı esasında mevcut durum ve altyapı tesisleri hassasiyetle dikkate alınmıştır. Yollar ve viyadükler yolcu, trafik güvenliğini ve konforu en üst düzeyde tutacak şekilde projelendirilmiştir.Havalimanı çıkışında girişinde, proje alanı içerisinde trafik sıkışmasını önlemek amacı ile üç
şeritli yollar düşünülmüştür. Uluslararası terminalin gidiş katı yol sistemine,değişken betonarme kutu kesitli viyadüklerle bağlanmıştır. Yeni dış hatlar terminali yolları ile mevcut iç hatlar terminali yolları bir viyadükle ilişkilendirilmiştir.

Havalimanı içerisindeki yollarda proje hızı 30–50 km/saattir. Yolların şerit genişlikleri 3.5 metre,yolların her iki yanında kaldırıma emniyet mesafesi 0.5m alınmıştır.

 

Proje Bilgileri:
İşveren : Ulaştırma Bakanlığı Devlet Hava
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Türkiye
YÄ°D(Yapı°ÅŸlet Devret) Firması : TEPE-AKFENVIE.

 

ORTAK GİRİŞİMİ
Proje Yeri: İstanbul, Türkiye.
Proje Süresi: 1997-2000
Proje Hizmet Nüfusu:
Ortalama :38356 yolcu / gün (14.000.000 yolcu / yıl)
Maksimum : 76712 yolcu / gün

 

Toplam Alan:
- Dış hatlar Binası İnşaat alanı: 170.000 m2
- Katlı Otopark : 180.000 m2 (7000 araç)
Yoların ve Viadüklerin Toplam Uzunluğu:3.136 km.

 

Firmamızca Sağlanan Hizmetler:
- Altyapı uygulama projeleri ve Mşavirliği.
- İhale dosyası hazırlıkları
- İnşaata süpervizyon.