TR EN

PROJE BİLGİLERİ

Gürcistan Havalimanları Tiflis Uluslararası Havalimanı

Tepe - Akfen (TAV) tarafýndan Gürcistan'ın başkentti Tiflis'te  yapılan Uluslararası Tiflis Havalimanı Yap-İşlet Devret (YÝD) modeliyle yapılmıştır. TAV 20 yıl süreyle iþletecektir.

Proje alanı : 215.000 m2

Yıllık 2.8 milyon yolcu kapasiteli 24.000 m2 terminal binasına sahip,

3 adet yolcu köprüsü,

225 araç kapasiteli otopark alanı bulunmaktadır.  

 

- Sigal tarafından verilen hizmetler

Altyapı Projeleri;

  • Altyapı tesislerinin düzenlenmesi, deplase edilmesi,
  • Açılacak su kuyularından ve merkezi sistemden su depolarýna su temini ve depolar arası bağlantılar (isale hatları ve kuyu pompa istasyon binaları),
  • Atıksu şebekesinin bina çıkşþlarından itibaren arıtma tesisine kadar olan hattın projelendirilmesi,
  • Yağmursuyu þebekesi (binalar, yollar, otoparklar, apron  v.b yapılarda),
  • Yeraltısuyu drenaj sistemi (binalar, yollar v.b. yapılarda),
  • Apron süperpoze altyapı sistemleri (Apron süperpoze altyapý þebekesi (Apronda bulunan tüm mühendislik sisteminin koordinasyonu),
  • Taşıt yolları, otoparklar ve kavşaklar, trafik işaretlendirme planları, iç bağlantı yolları, karayollarına bağlantı yolları, şantiye planı.