Navigasyon: Geri 04-12-2020 Cuma
Çalisma Alanlarimiz
Projelerimiz
Mail Paneli
Ýstanbul 3. Havalimaný Projesi
Ýstanbul 3. Havalimaný Projesi
 Ýstanbul 3. Havalimaný Projesi Saha Geneli ve Altyapý Ýþleri Ana Tasarýmý (Faz1A&1B)
 
Havalimanýnýn tüm saha geneli atýksu, yaðmursuyu, yüzey ve temel drenajý, kullanma suyu, yangýn hidrant þebekesi, servis ve güvenlik yollarý projeleri ile tüm yardýmcý binalarýn statik ve altyapý tasarýmý ve katý atýk stratejisi yönetimi ayrýca diðer saha çapý tüm projelerin koordinasyonunun yapýlmasý.
 
Kamulaþtýrma alaný                         = 7700 Ha

Yolcu kapasitesi (Faz 1A&1B)          = 90.000.000 yolcu/yýl 

Bizden Haberler

Basinda Sigal
Projelerimiz'den
Istatistikler
Aktif Ziyaretci 1
Dun Tekil 64
Bugun Tekil 26
Toplam Tekil 129173
IP 18.214.23.30